KRASNET
Інтернет-провайдер
у місті Покровськ

Підлючення
050-977-93-36
Підтримка
099-12-68-228

Юридичним особамУслуга "Послуга "Розподілений офіс""


Дана послуга передбачає об'єднання декількох, розташованих в різних місцях мережі офісів організації в єдину, ізольовану від інших клієнтів мережу передачі даних. Таким чином використовуючи дану послугу підприємства можуть скоротити свої витрати на покупку додаткового обладнання в віддалені офіси, підняти на якісно вищий рівень підтримку віддалених офісів з центру, забезпечити обробку даних в реальному часі.
Послуга організовується на базі виділення клієнту окремої віртуальної мережі (VLAN), що гарантує ізоляцію організації від інших абонентів мережі, підприємство може використовувати власний адресний простір і відповідно управляти доступом віддалених офісів як до своїх внутрішніх ресурсів, так і доступом до глобальних мереж (Internet), що істотно збільшує загальну інформаційну безпеку підприємства. Швидкість доступу всередині такої мережі гарантується і представляється на швидкостях від 1 до 50 Мбіт / с.Аутсорсинг:


Дана послуга призначена підприємствам, які з тих чи інших причин не в змозі тримати в штаті IT-фахівців, але мають власну комп'ютерну мережу. В цьому випадку уклавши договір на обслуговування підприємство отримує якісне і своєчасне обслуговування локальної мережі та всього парку комп'ютерної техніки підприємства. Після укладення договору наші фахівці проводять повну інвентаризацію обладнання локальної мережі, виявляють вузькі і проблемні місця, виробляють кілька варіантів вирішення проблем. Залежно від обраного варіанту виробляються зміни в мережі. Надалі ТОВ "КРАСНЕТ", до тих пір поки діє договір, постійно контролює стан мережі, виробляє планове обслуговування в залежності від обраного тарифу. У разі виникнення непередбачених ситуацій в мережі підприємства наші фахівці швидко і якісно відновлять працездатність підприємства.